Chú Ý: Hiện tại website CauVang26.Net đang phục hồi cầu MIỀN TRUNG , ace nào muốn lấy số MIỀN TRUNG hãy liện hệ zalo 0763091637 để được tư vấn và thống kê cầu

         NGÀY      

Dàn Đề 10 Số TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đã chốt số
13/11/2019 BÁO SỐ: 17, 71, 18, 81, 19, 91, 10, 01, 12, 21 ĂN ĐỀ 18
12/11/2019 BÁO SỐ: 62, 16, 62, 26, 44, 45, 46, 47, 48, 84 ĂN ĐỀ 44
11/11/2019 BÁO SỐ: 17, 71, 20, 02, 29, 92, 28, 82, 22, 44 TRƯỢT
10/11/2019 BÁO SỐ: 10, 01, 19, 91, 20, 02, 22, 23, 26, 62 ĂN ĐỀ 10
09/11/2019 BÁO SỐ: 09, 90, 08, 80, 02, 20, 21, 23, 22, 24 ĂN ĐỀ 02
08/11/2019 BÁO SỐ: 98, 89, 92, 39, 29, 18, 81, 19, 91, 22 ĂN ĐỀ 92
07/11/2019 BÁO SỐ: 29, 92, 20, 02, 25, 52, 24, 42, 27, 72 ĂN ĐỀ 24
06/11/2019 BÁO SỐ: 17, 71, 18, 81, 19, 91, 90, 09, 97, 79 ĂN ĐỀ 81
05/11/2019 BÁO SỐ: 17, 71, 19, 91, 10, 01, 90, 09, 80, 08 ĂN ĐỀ 90
04/11/2019 BÁO SỐ: 32, 33, 34, 35, 36, 43, 42, 45, 46, 44 ĂN ĐỀ 43
03/11/2019 BÁO SỐ: 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 21 ĂN ĐỀ 11
02/11/2019 BÁO SỐ: 95, 59, 94, 49, 40, 04, 48, 84, 47, 74 ĂN ĐỀ 94
01/11/2019 BÁO SỐ: 69, 96, 68, 86, 67, 76, 60, 06, 65, 56 ĂN ĐỀ 68
31/10/2019 BÁO SỐ: 66, 99, 24, 42, 35, 53, 47, 74, 62, 26 ĂN ĐỀ 62
30/10/2019 BÁO SỐ: 10, 01, 97, 79, 91, 19, 89, 90, 09, 22 TRƯỢT
29/10/2019 BÁO SỐ: 19, 91, 92, 29, 40, 04, 14, 41, 24, 42 ĂN ĐỀ 42
28/10/2019 BÁO SỐ: 10, 01, 96, 69, 79, 97, 39, 93, 30, 03 ĂN ĐỀ 39
27/10/2019 BÁO SỐ: 92, 29, 45, 54, 40, 04, 44, 55, 16, 61 ĂN ĐỀ 16
26/10/2019 BÁO SỐ: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 09, 19, 29, 39 ĂN ĐỀ 09
25/10/2019 BÁO SỐ: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 25 TRƯỢT
24/10/2019 BÁO SỐ: 47, 48, 84, 49, 94, 74, 75, 76, 77, 78 ĂN ĐỀ 74
23/10/2019 BÁO SỐ: 38, 83, 39, 93, 40, 04, 49, 94, 53, 35 ĂN ĐỀ 53
22/10/2019 BÁO SỐ: 38, 83, 37, 73, 36, 63, 35, 53, 34, 43 ĂN ĐỀ 37
21/10/2019 BÁO SỐ: 10, 01, 19, 91, 18, 81, 47, 74, 48, 84 ĂN ĐỀ 74
20/10/2019 BÁO SỐ: 23, 32, 44, 77, 49, 94, 40, 04, 24, 42 ĂN ĐỀ 49
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó