Chú Ý: Hiện tại website CauVang26.Net đang phục hồi cầu MIỀN TRUNG , ace nào muốn lấy số MIỀN TRUNG hãy liện hệ zalo 0763091637 để được tư vấn và thống kê cầu


         NGÀY      

Số Chốt TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đã chốt số
13/11/2019 BÁO SỐ:54 61

ĂN XIÊN

12/11/2019 BÁO SỐ:47 21

ĂN XIÊN

11/11/2019 BÁO SỐ:02 44

ĂN XIÊN

10/11/2019 BÁO SỐ:12 70

ĂN LÔ 70

09/11/2019 BÁO SỐ:72 09

ĂN XIÊN

08/11/2019 BÁO SỐ:03 36

ĂN LÔ 03

07/11/2019 BÁO SỐ:31 54

ĂN XIÊN

06/11/2019 BÁO SỐ:76 26

ĂN XIÊN

05/11/2019 BÁO SỐ:10 64

ĂN LÔ 10

04/11/2019 BÁO SỐ:15 99

ĂN XIÊN

03/11/2019 BÁO SỐ:35 60

ĂN XIÊN

02/11/2019 BÁO SỐ:25 39

ĂN XIÊN

01/11/2019 BÁO SỐ:26 14

ĂN LÔ 14

31/10/2019 BÁO SỐ:12 66

ĂN XIÊN

30/10/2019 BÁO SỐ:62 11

ĂN LÔ 11

29/10/2019 BÁO SỐ:67 04

ĂN XIÊN

28/10/2019 BÁO SỐ:99 03

ĂN LÔ 03X2

27/10/2019 BÁO SỐ:29 61

ĂN LÔ 61

26/10/2019 BÁO SỐ:28 42

ĂN XIÊN

25/10/2019 BÁO SỐ:76 22

ĂN XIÊN

24/10/2019 BÁO SỐ:48 20

ĂN XIÊN

23/10/2019 BÁO SỐ:78 29

TRƯỢT

22/10/2019 BÁO SỐ:78 21

ĂN XIÊN

21/10/2019 BÁO SỐ:13 16

ĂN LÔ 13

20/10/2019 BÁO SỐ:76 63

ĂN LÔ 76

19/10/2019 BÁO SỐ:66 48

ĂN LÔ 66

18/10/2019 BÁO SỐ:67 85

ĂN XIÊN

17/10/2019 BÁO SỐ:64 15

ĂN XIÊN

16/10/2019 BÁO SỐ:42 11

TRƯỢT

15/10/2019 BÁO SỐ:20 71

ĂN XIÊN

14/10/2019 BÁO SỐ:55 76

ĂN LÔ 55

13/10/2019 BÁO SỐ:71 00

ĂN XIÊN

12/10/2019 BÁO SỐ:29 63

ĂN XIÊN

11/10/2019 BÁO SỐ:01 81

ĂN XIÊN

10/10/2019 BÁO SỐ:17 23

ĂN LÔ 17

09/10/2019 BÁO SỐ:20 48

ĂN XIÊN

08/10/2019 BÁO SỐ:11 21

ĂN XIÊN

07/10/2019 BÁO SỐ:03 17

ĂN XIÊN

06/10/2019 BÁO SỐ:12 60

ĂN XIÊN

05/10/2019 BÁO SỐ:12 70

TRƯỢT

04/10/2019 BÁO SỐ:91 23

ĂN LÔ 91

03/10/2019 BÁO SỐ:14 92

ĂN XIÊN

02/10/2019 BÁO SỐ:31 56

ĂN XIÊN

01/10/2019 BÁO SỐ:78 29

ĂN XIÊN

30/09/2019 BÁO SỐ:36 95

ĂN XIÊN

29/09/2019 BÁO SỐ:12 94

ĂN LÔ 94

28/09/2019 BÁO SỐ:14 29

ĂN XIÊN

27/09/2019 BÁO SỐ:70 46

ĂN LÔ 46

26/09/2019 BÁO SỐ:12 89

ĂN XIÊN

25/09/2019 BÁO SỐ:03 76

ĂN XIÊN

24/09/2019 BÁO SỐ:01 99

ĂN LÔ 01

23/09/2019 BÁO SỐ:11 60

ĂN XIÊN

22/09/2019 BÁO SỐ:05 78

ĂN XIÊN

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó