Chú Ý: Hiện tại website CauVang26.Net đang phục hồi cầu MIỀN TRUNG , ace nào muốn lấy số MIỀN TRUNG hãy liện hệ zalo 0763091637 để được tư vấn và thống kê cầu

         NGÀY      

Dàn Lô 4 Số TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đã chốt số
13/11/2019 BÁO SỐ: 16, 61, 45, 54 ĂN  LÔ 16 45 54
12/11/2019 BÁO SỐ: 26, 62, 78, 87 ĂN  LÔ 62 78
11/11/2019 BÁO SỐ: 23, 32, 02, 20 ĂN  LÔ 23 32 02 20X2
10/11/2019 BÁO SỐ: 21, 12, 70, 07 ĂN  LÔ 21 70
09/11/2019 BÁO SỐ: 72, 27, 00, 99 ĂN  LÔ 72 00X2
08/11/2019 BÁO SỐ: 30, 03, 24, 42 ĂN  LÔ 30 03 24
07/11/2019 BÁO SỐ: 13, 31, 45, 54 ĂN  LÔ 31 45
06/11/2019 BÁO SỐ: 67, 76, 15, 51 ĂN  LÔ 76 15X2
05/11/2019 BÁO SỐ: 10, 01, 62, 26 ĂN  LÔ 10 62
04/11/2019 BÁO SỐ: 67, 76, 23, 32 ĂN  LÔ 67 76 23
03/11/2019 BÁO SỐ: 77, 44, 74, 47 ĂN  LÔ 77 44X2 47 74X2
02/11/2019 BÁO SỐ: 18, 81, 25, 52 ĂN  LÔ 18X2 25
01/11/2019 BÁO SỐ: 78, 87, 26, 62 ĂN  LÔ 78 87 62
31/10/2019 BÁO SỐ: 10, 01, 13, 83 ĂN  LÔ 10 01
30/10/2019 BÁO SỐ: 26, 62, 89, 98 ĂN  LÔ 26, 89, 98
29/10/2019 BÁO SỐ: 76, 77, 34, 43 ĂN  LÔ 76 34 43X2
28/10/2019 BÁO SỐ: 99, 03, 30, 66 ĂN  LÔ 03X3 66
27/10/2019 BÁO SỐ: 29, 92, 89, 98 ĂN  LÔ 89X2 98
26/10/2019 BÁO SỐ: 57, 75, 24, 42 ĂN  LÔ 42X2
25/10/2019 BÁO SỐ: 12, 21, 79, 97 ĂN  LÔ 21X2 79
24/10/2019 BÁO SỐ: 48, 84, 20, 02 ĂN  LÔ 48, 84, 20
23/10/2019 BÁO SỐ: 78, 87, 29, 92 ĂN  LÔ 87
22/10/2019 BÁO SỐ: 78, 87, 69, 96 ĂN  LÔ 78, 87, 69X3
21/10/2019 BÁO SỐ: 33, 99, 10, 01 ĂN  LÔ 33X2 99 10
20/10/2019 BÁO SỐ: 95, 59, 43, 34 ĂN  LÔ 95 43X2
19/10/2019 BÁO SỐ: 28, 82, 42, 24 ĂN  LÔ 28X2 42X3
18/10/2019 BÁO SỐ: 67, 76, 42, 24 ĂN  LÔ 67, 42
17/10/2019 BÁO SỐ: 37, 73, 46, 64 ĂN  LÔ 37 73X2 64
16/10/2019 BÁO SỐ: 45, 54, 01, 10 ĂN  LÔ 45 54
15/10/2019 BÁO SỐ: 47, 74, 56, 65 ĂN  LÔ 47X3
14/10/2019 BÁO SỐ: 17, 71, 57, 75 ĂN  LÔ 17 57 75X3
13/10/2019 BÁO SỐ: 45, 54, 00, 99 ĂN  LÔ 54 00
12/10/2019 BÁO SỐ: 34, 43, 29, 92 ĂN  LÔ 34X2 29 92
11/10/2019 BÁO SỐ: 18, 81, 20, 02 ĂN  LÔ 18X2 81
10/10/2019 BÁO SỐ: 29, 92, 24, 42 ĂN  LÔ 29, 92, 24, 42
09/10/2019 BÁO SỐ: 48, 84, 28, 82 ĂN  LÔ 48 82X2
08/10/2019 BÁO SỐ: 58, 85, 98, 89 ĂN  LÔ 89X2
07/10/2019 BÁO SỐ: 03, 30, 65, 56 ĂN  LÔ 03 65
06/10/2019 BÁO SỐ: 35, 53, 30, 03 ĂN  LÔ 35 30X2
05/10/2019 BÁO SỐ: 40, 04, 17, 71 ĂN  LÔ 40 04 71X2
04/10/2019 BÁO SỐ: 19, 91, 26, 62 ĂN  LÔ 19 91 62
03/10/2019 BÁO SỐ: 28, 82, 05, 99 ĂN  LÔ 28, 82
02/10/2019 BÁO SỐ: 15, 51, 98, 89 ĂN  LÔ 15 51 98
01/10/2019 BÁO SỐ: 08, 08, 29, 92 ĂN  LÔ 08 80 29
30/09/2019 BÁO SỐ: 27, 72, 98, 89 ĂN  LÔ 27 72X2 98X2
29/09/2019 BÁO SỐ: 16, 61, 26, 62 ĂN  LÔ 62X2
28/09/2019 BÁO SỐ: 14, 41, 54, 45 ĂN  LÔ 14 41 54
27/09/2019 BÁO SỐ: 45, 54, 70, 07 ĂN  LÔ 54X3 07
26/09/2019 BÁO SỐ: 12, 21, 89, 98 ĂN  LÔ 12 89 98
25/09/2019 BÁO SỐ: 67, 76, 93, 39 ĂN  LÔ 67 76
24/09/2019 BÁO SỐ: 80, 08, 01, 99 ĂN  LÔ 80 08 01
23/09/2019 BÁO SỐ: 29, 92, 77, 80 ĂN  LÔ 29 77
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó